Kurser


Vallningskurser: anordnas på Mörkö. Kom och gå kurs för duktiga instruktörer. Jag bjuder in erfarna instruktörer som anpassar nivå efter hund.

Lammningskurs: jag kommer till er och har en kurs i 4 timmar. Kurs i före, under och efter lamning. Visar film och pratar praktiskt om vad du kan göra när du ska adoptera. Ni måste vara minst 10 deltagare 500 kr plus moms per person.

Intresserad? Kontakta oss