Våra Får


På Mörkö Lamm finns en besättning på ca 150 djur + lamm som är av raserna Vit Dorper, Leicester, Leicester/vit Dorper samt Leicester/ Dorper.

Jag har i dagsläget 30 Vita Dorper tackor som är bedömda av Ash Phillips från syd Afrika. Målet med min avel är att få fram fina avelsdjur för renrasig avel samt baggar till korsningsavel. 
.For the moment I have 30 white Dorper ewes. They are tagged by Ash Phillips from South Africa. I also test them for genotype for scrapie and have for the moment G1 rams for sale

Sydafrikansk Dorper

Den sydafrikanska köttrasen Dorper är ett medelstort (baggen 90-105kg, tackan 70-85kg) vitt får med svart huvud och hals (Dorper) eller ett helvitt får (Vit Dorper). De är dock två skilda raser och får inte korsas i renrasig avel. Dorpern uppstod vid mitten av 1900-talet genom att para Dorset Horn-baggar med tackor av Blackheaded persianras.  Rasföreningen bildades 1950.

Dorpern avlades för de tuffa förhållandena i Syd- afrika, och den klarar både hettan i Mexiko och den extrema kylan i Kanada.  Den är inte kräsen vad gäller betesval och klarar sig bra även på magra marker. Den behöver inte klippas, fällen ömsas spontant.

Tackan blir tidigt könsmogen, brunstar utanför "normal" säsong och kan under en tvåårsperiod producera tre kullar med i snitt 1,7 lamm per tacka. 

Inga födselproblem eftersom Dorpern, i jämförelse med de andra "terminal" raser, föder ett relativt litet lamm.  

Lammen föds livskraftiga och växer snabbt. Dorper- fåret är också känt för en naturlig moståndskraft mot parasiter. Det finns över 10 miljoner Dorper-får i Sydafrika.

Raserna används med stor framgång i korsnings- program i produktionsbesättningar och det mycket möra och smakfulla köttet är eftersökt världen över.

prev next